GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng gồm 03 bộ môn: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Bộ môn Kế toán và Bộ môn Quản trị kinh doanh.


     Sứ mệnh của khoa

Khoa Kinh tế là một trong những Khoa có quy mô lớn trong đào tạo sinh viên các ngành Kinh tế của trường đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, với đội ngũ giảng viên trẻ năng động đầy trách nhiệm. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp cho sinh viên phát huy tất cả năng lực vốn có của mình để nắm bắt kiến thức về chuyên môn, tích luỹ các kỹ năng liên quan và ứng dụng nó vào trong công việc để đảm bảo thành công trong tương lai.

Những giá trị chúng tôi hướng đến:

- Năng động, Sáng tạo

- Phát triển cá nhân

- Hợp tác, chia sẻ

 Tầm nhìn:

Xây dựng và phát triển Khoa Kinh tế trở thành địa chỉ đáng tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực về Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán có chất lượng ở Khu vực Miền Trung - Tây nguyên và trong cả nước.
   Kể từ khi thành lập cho đến nay, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng  đào tạo 3 ngành cho cả hệ  Đại học, Cao đẳng và liên thông chính quy là:

- Ngành Tài chính – Ngân hàng: Gồm 2 chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính doanh nghiệp

- Ngành Kế toán: Gồm 2 chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán

- Ngành Quản trị kinh doanh: Gồm 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp và Quản trị kinh doanh du lịch

Các ngành đào tạo của Khoa đã thu hút số lượng rất lớn sinh viên học tập, đáp ứng nguồn nhân lực cho nhu cầu cấp thiết của xã hội trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. 

Để thực hiện sứ mệnh của mình, Khoa đã chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có đầy đủ phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu về lĩnh vực chuyên ngành, có khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các cử nhân Kinh tế có trình độ thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động cũng như của xã hội .

Cơ cấu tổ chức của Khoa: Ban chủ nhiệm khoa và các bộ môn (Bộ môn Tài chính Ngân hàng, Bộ môn Kế toán, Bộ môn Quản trị kinh doanh)

1.      BAN CHỦ NHIỆM KHOA


 Trưởng khoa: Thạc sỹ - Giảng viên chính Nguyễn Thị Đà


 Phó khoa: Thạc sỹ - Giảng viên Trần Hữu Hải

 2. CƠ CẤU CÁC BỘ MÔN:

2.1 Cơ cấu bộ môn

Tổng  nhân sự của khoa: 49 GV – CNV

-     Bộ môn Tài chính – Ngân hàng:

          + Trưởng bộ môn:  ThS Nguyễn Hồng Diệu Hương 

          + Số lượng giảng viên: 15 GV     

-    Bộ môn Kế toán:                  

          + Trưởng bộ môn: ThS Lâm Xuân Đào

          +  Số lượng giảng viên: 16 GV     

-     Bộ môn Quản trị kinh doanh:

+ Trưởng bộ môn: TS. GVC Lâm Minh Châu

+ Số lượng giảng viên: 18 GV

 - Thư ký – giáo vụ khoa: 1 ThS  

2.2 Chất lượng đội ngũ giảng viên

 -    Tiến sỹ: 3

 -    Thạc sỹ: 33

 -    Giảng viên: 13

Hiện nay, có 4 giảng viên đang nghiên cứu sinh nước ngoài

2.3 Phân công nhiệm vụ trong BCN Khoa:

   – Trưởng khoa phụ trách:

+ Phụ trách chung

+ Phụ trách công tác đào tạo của Khoa

+ Phụ trách công tác Nghiên cứu Khoa học của Khoa

  – Phó khoa phụ trách:

+ Phụ trách công tác sinh viên.

+ Phụ trách công tác thi đua

3. HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRONG KHOA:

Các giảng viên trong khoa đảm nhận giảng dạy trên 70 môn học do khoa phụ trách, ngoài ra còn tham gia giảng dạy một số môn học cho các khoa khác trong trường. Hiện nay, tất cả các giảng viên trong khoa đã đảm nhiệm hầu hết các môn học do khoa phụ trách.

 4. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

 4.1. Thành phần hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa có thành phần như sau: 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ hiện nay

Nhiệm vụ  HĐKH&ĐTK

Phụ trách chung

01

GVC-ThS Nguyễn Thị Đà

Trưởng khoa

Chủ tịch HĐKH&ĐT Khoa

02

ThS Lê thị Quỳnh Anh

GV Bộ môn QTKD

Ủy viên thư ký

Thành viên HĐKH&ĐT

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ hiện nay

Nhiệm vụ  HĐKH&ĐTK

01

ThS Trần Hữu Hải

Phó trưởng khoa

Ủy viên

02

GV-ThS Ng Hồng Diệu Hương

Trưởng bộ môn TC - NH

Ủy viên

03

GV-ThS Lâm Xuân Đào

Trưởng bộ môn Kế toán

Ủy viên

04

TS Lâm Minh Châu

Trưởng bộ môn QTKD

Ủy viên

 4.2.  Đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên đã đăng ký và nghiệm thu trong năm học 2014-2015:

Trong năm học 2014 – 2015 các giảng viên đã đăng ký và bảo vệ thành công 10 đề tài NCKH, gồm:

TT

Họ và tên giảng viên

Tên đề tài Khoa học

Đã nghiệm thu

01

Ngô Đức Chiến

và Lê Thị Minh Tâm

Nâng cao hiệu quả tín dụng chương trình cho vay ưu đãi đối với học sinh – sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Đã nghiệm thu cấp trường vào tháng 11/2014

02

Lê Thị Minh Hưởng

Phân tích các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng tới chỉ số giá chứng khoán VNindex

Đã nghiệm thu cấp trường vào tháng 04/2015

03

Ngô Đức Chiến

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân trên địa bàn TP. Đà Nẵng tại các Sàn giao dịch chứng khoán

Đã nghiệm thu cấp trường vào tháng 04/2015

04

Nguyễn Thị Kim Liên

và Ngô Lê Uyên

Ảnh hưởng của kỹ năng mềm đến tính tích cực trong học tập của sinh viên khối ngành kỹ thuật Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Đã nghiệm thu cấp trường vào tháng 05/2015

05

Lưu Cẩm Trúc

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại Smartphone của người tiêu dùng Đà Nẵng

Đã nghiệm thu cấp trường vào tháng 05/2015

06

Nguyễn Thị Thu Hà

và Nguyễn Thị Lê Loan

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Đã nghiệm thu cấp trường vào tháng 06/2015

07

Nguyễn Thị Minh Lý

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

 

08

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính của các công ty niêm yết theo thông tư 210/2009/TT – BTC

Đã nghiệm thu cấp trường vào tháng 06/2015

09

Trần Thị Hải

Nghiên cứu ảnh hưởng của kiến thức thương hiệu đến ý định chọn trường Đại học, Cao đẳng của học sinh trung học phổ thông

Đã nghiệm thu cấp trường vào tháng 06/2015

10

Trần Thị Yến Vinh

Nghiên cứu các nhân tố trung dài hạn ảnh hưởng đến sự hoạt động của tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

Đã nghiệm thu cấp trường vào tháng 06/2015

 

5. HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SINH VIÊN

Tổng cộng sinh viên khoa kinh tế đầu năm học 2014 - 2015 gồm 18 lớp với 475 sinh viên.

TT

Khóa

Lớp

Số sinh viên

01

11

11NH

35

02

11QT

25

03

11KH

58

04

12

12NH

28

05

C12NH

25

06

13

13NH

15

07

13QT

40

08

13KH

37

09

C13QT

14

10

L13NH

17

11

L13QT

2

12

L13KH

5

13

14

14NH

20

14

14QT

56

15

14KH

72

16

L14NH

12

17

L14QT

7

18

L14KH

7

5.1 Khái quát tình hình học tập sinh viên khoa Kinh tế

Hầu hết sinh viên khoa Kinh tế có tinh thần và thái độ học tập nghiêm túc. Các sinh viên đã xác định cho mình mục tiêu cần đạt được khi bước chân vào trường. Do vậy, mỗi sinh viên luôn cố gắng học tập, nghiên cứu, rèn luyện bản thân mình. Kết quả học tập của sinh viên khoa Kinh tế thường dẫn đầu toàn trường với tỷ lệ học sinh giỏi, tiên tiến, tốt nghiệp cuối khóa.

Năm học

Số sinh viên xếp loại khá

Số sinh viên xếp loại giỏi

Số sinh viên xếp loại xuất sắc

2009 – 2010

238

105

7

2010 – 2011

540

105

2011 – 2012

377

94

2012 – 2013

129

78

2013 – 2014

43

52

 5.2 Nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Ngoài học tập, sinh viên khoa Kinh tế còn tham gia các hoạt động sinh hoạt học thuật, nghiên cứu khoa học, một số đề tài khoa học đã nghiệm thu như sau:

TT

Tên sinh viên

Đề tài

Đã nghiệm thu

01

Nguyễn Ngọc Tân – Lớp 08NH3

Nghiên cứu hoạt động thanh toán thẻ qua máy POS tại TP. Đà Nẵng

Đã nghiệm thu cấp Khoa vào tháng 3/2012

02

Nguyễn Thị Nhân Hòa – Lớp 08QT3

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh trực tuyến tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Đã nghiệm thu cấp Khoa vào tháng 11/2011

03

Thái Thị Thương – Lớp 08QT3

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ bảo hành máy tính tại Công ty TNHH Phi Long Đà Nẵng

Đã nghiệm thu cấp Khoa vào tháng 11/2011

 5.3 Hoạt động đoàn trong sinh viên

 Bên cạnh việc học tập, sinh viên trong khoa còn tham gia sinh hoạt đoàn và hội sinh viên.  Nhiều hoạt động bổ ích như Tình nguyện, Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, hiến máu nhân đạo, các hoạt động vui chơi thể thao, hoạt động tập thể đã giúp sinh viên nâng cao được kỹ năng sống, hòa nhập cùng cộng đồng. Liên chi đoàn khoa Kinh tế đã đạt được nhiều bằng khen và giấy khen trong các phong trào của đoàn

6. Hoạt động của công đoàn khoa

Để hỗ trợ cho chính quyền, công đoàn khoa đã tích cực trong các hoạt động của mình như thăm hỏi các đoàn viên khi có ốm đau, ma chay, hiếu hỉ, tham gia vào các hoạt động xã hội như giúp đỡ người nghèo, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, đóng góp từ thiện, ủng hộ thiên tai, bão lụt, tham gia hoạt động thể thao, văn nghệ do công đoàn cấp trên tổ chức  v….v…. . Ngoài ra, công đoàn khoa còn tổ chức cho các đoàn viên tham quan, dã ngoài khi có điều kiện, qua đó giúp cho các đoàn viên hiểu biết nhau hơn.