Tọa đàm “Đào tạo các ngành kinh tế tại trường đại học kiến trúc đà nẵng – Khó khăn, thách thức và thuận lợi”

Vào ngày 19.4.2018, tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã diễn ra buổi Tọa đàm “Đào tạo các ngành Kinh tế tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng – Khó khăn, thách thức và thuận lợi”.

Dưới đây là những hình ảnh đáng nhớ tại buổi Tọa đàm.