Hội thảo "Hướng nghiệp sinh viên - Chủ động làm chủ tương lai"

Nhằm giúp các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối có cái nhìn thực tế về khả năng của bản thân, công việc và nghề nghiệp mà các bạn đã chọn. Vào lúc 8h30 sáng ngày 12.5.2018, Khoa Kinh tế phối hợp cùng Manulife Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức chương trình “HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊNCHỦ ĐỘNG LÀM CHỦ TƯƠNG LAI ”. Thông qua chương trình này, các bạn sinh viên đã nắm được:

Dưới đây là những hình ảnh đáng nhớ tại chương trình!!!