Khoa kinh tế tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa

Ngày 22 tháng 5 năm 2015, khoa Kinh Tế tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa. Đề tài được nghiệm thu: "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng". Giảng viên thực hiện: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà và ThS. Nguyễn Thị Lê Loan.

Ngày 22 tháng 5 năm 2015, lúc 8h tại phòng 408 trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng, khoa Kinh Tế tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa.

Đề tài được nghiệm thu: "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng".

Giảng viên thực hiện: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà và ThS. Nguyễn Thị Lê Loan

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm:

      Theo như đánh giá của TS. Lâm Minh Châu, đề tài này có ý nghĩa lớn về mặt lý luận. Bên cạnh đó, đề tài hướng đến đối tượng là sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng nên mang giá trị tham khảo lớn, đây sẽ là nguồn thông tin đáng tin cậy trong hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường.

      Buổi nghiệm thu kết thúc sau hơn hai giờ đồng hồ làm việc. Đề tài được đánh giá khá cao và sẽ được tổ chức nghiệm thu cấp trường trong thời gian đến.