Khoa kinh tế tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa đợt ii

Ngày 1 và 2 tháng 6 năm 2015, khoa Kinh Tế tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa cho các giảng viên. Có 4 đề tài của các giảng viên bộ môn Tài chính- ngân hàng, Kế toán và Quản trị kinh doanh được nghiệm thu trong đợt này.

Ngày 1 và 2 tháng 6 năm 2015, khoa Kinh Tế tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa cho các giảng viên. Các đề tài được nghiệm thu gồm: