Mời tham dự chương trình: giao lưu sinh viên với doanh nghiệp

 Bộ môn Kế Toán - Khoa Kinh Tế, trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, thông báo toàn thể sinh viên đến tham dự chương trình: GIAO LƯU SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP

- Thời gian: Ngày 25, 26 tháng 5 năm 2015

- Địa điểm: Hội trường 101, trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

- Khách mời: + Ban lãnh đạo khoa Kinh Tế

                      + Công ty kiểm toán AFA

                      + Công ty cổ phần MISA

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ hai - Ngày 25/05/2015

 

Thứ ba - Ngày 26/05/2015