Họp mặt cựu sinh viên khoa kinh tế - Đại học kiến trúc đà nẵng

HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN KHOA KINH TẾ

Hướng đến Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng, Khoa Kinh tế - Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng tổ chức buổi Họp mặt cựu sinh viên Khoa Kinh tế.

Với mục đích tạo sự gắn kết giữa các cựu sinh viên của Khoa Kinh tế nói riêng cũng như các cựu sinh viên của Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng  nói chung và chia sẽ kinh nghiệm trong việc học tập, làm việc của các cựu sinh viên với các bạn sinh viên hiện tại.

Buổi Họp mặt cựu sinh viên Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng  diễn ra vào lúc 15h00 ngày 26/11/2016 tại phòng 204